Brandbeveiligingsconcept SZW

Het opleidingsprofiel van de Bedrijfshulpverlener

Taakgebied Eerste Hulp

1. Bedrijfshulpverleners:
- Kunnen een gevaarlijke situatie als zodanig herkennen en kunnen de juiste maatregelen nemen ten behoeve van hun         veiligheid en die van het slachtoffer
- Kunnen het slachtoffer in noodsituaties verplaatsen
- Kunnen nagaan wat er met het slachtoffer is gebeurd
- Kunnen het slachtoffer geruststellen
- Kunnen op de juiste wijze voor deskundige hulp zorgen

2. Zijn vaardig in het verlenen van eerste hulp bij:

- Bewustzijnsstoornissen
- Ademhalingsstoornissen
- Bloedsomloopstoornissen
- Uitwendige bloedingen

3. Kunnen eerste hulp verlenen bij:
- Shock
- Uitwendige wonden
- Brandwonden
- Botbreuken
- Oogletsel
- Kennen hun afgebakende rol binnen het taakgebied ‘Eerste Hulp'

Taakgebied Beperking en bestrijding van een beginnende brand

1. Bedrijfshulpverleners:
- Kunnen een beginnende brand beperken en bestrijden
- Kunnen veiligheidsvoorzieningen gebruiken
- (Her)kennen de belangrijkste functies van de brandpreventieve maatregelen en voorzieningen
- Kunnen de branddriehoek toepassen
- Kennen de ontwikkeling van de brand
- Kennen hun afgebakende rol binnen het taakgebied ‘beperking en bestrijding van een beginnende brand'

Taakgebied Ontruiming

1. Bedrijfshulpverleners:
- Kunnen een ontruiming begeleiden
- Kunnen gebruik maken van de veiligheidsmiddelen
- Kennen het ontruimingsplan en het doel ervan
- Kennen de vluchtroute en het gebruik ervan
- Kennen de toepassingsmogelijkheden van vluchtmiddelen
- Kennen hun afgebakende rol binnen het taakgebied ‘ontruiming'

Taakgebied Communicatie

1. Bedrijfshulpverleners:
- Kunnen op de juiste wijze een ongeval of brand melden
- Kunnen bedrijfsintern communiceren
- Kunnen hulpverleningsdiensten van relevante informatie voorzien
- Weten wat relevante informatie is voor andere diensten
- Kunnen communicatiemiddelen hanteren
- Kennen hun afgebakende rol binnen het taakgebied ‘communicatie'

Al onze BHV opleidingen voldoen aan het door de SZW opgestelde opleidingsprofiel 

Geïnteresseerd?

Voor vrijblijvende informatie

Neem contact op

Contactgegevens

Rozenstraat 6
6708EP Wageningen
T 06 - 51229934
E info@hbibhv.nl
KvK 09117430

H.B.I. Henk Breunissen Instructor

BHV vanaf € 95,00 – Herhaling vanaf € 80,00 (exclusief BTW)